Siteye geri dön

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) MENOKG internet sitesinin/uygulamasının faaliyetlerini yürüten Kütükevler, Meşe Çıkmazı Sk. No 151, Göktürk, Eyüp adresinde mukim Motus (Bundan böyle “Motus ” olarak anılacaktır).

b) MENOKG internet sitesine/uygulamasına üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Motus’un sahip olduğu internet sitesi/uygulamasından üyenin faydalanması konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, MENOKG internet sitesine/uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Motus’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Motus tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Motus’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Motus’un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye MENOKG internet sitesini/uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, MENOKG internet sitesini/uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.Üye, internet sitesi/uygulama içerisinde kullandığı fotoğraf, yazı ve içeriklerin 3. Kişilerin haklarına aykırı olmayacağını, kamu düzenini bozucak nitelikte olmayacağını, yürülükte bulunan kanun ve mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde Motus’un ilgili içerikleri derhal kaldırma, üyeliği dondurma, kapatma hakları saklı olmakla beraber, üye paylaşmış olduğu içeriğin tüm hukuksal ve cezai sorumluluğundan münhasıran sorumlu olacaktır.

3.5. MENOKG internet sitesinde/uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Motus’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Motus’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Üyenin kendi rızası ile internet sitesine/uygulamaya yüklediği görsel, yazı ve içerik Üye İçeriği olarak tanımlanmış olup, Üye, İnternet Sitesinde/uygulamada yer alan platformlarda ve sohbet odalarında paylaştığı Üye İçeriği’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Motus’un ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Üye tarafından paylaşılan içeriğin hakaret, müstehcen, kötü niyetli, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edici v.b. unsurlar taşıması ve yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi halinde Motus Üye’ye bilgi vermeden bu içerikleri yayından kaldırabilir.

3.7. Üye, Üye İçeriği’ni İnternet sitesinde/uygulamada paylaşması ile birlikte bu içeriğe ilişkin fikri mülkiyet haklarını Motus’a devretmiş olmaktadır.

3.8. Üye İnternet sitesinde/uygulamada yer alan platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan sorumlu olduğunu ve aşağıda yer alan yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ø Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü içeriği ve/veya sistemi yüklemek,

Ø Diğer üyeleri rahatsız ve taciz etmek,

Ø Diğer üyeleri tehdit, hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,

Ø Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,

Ø Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar ve linkler paylaşmak,

Ø Diğer üyelerden yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini istemek,

Ø Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak

3.9. Motus, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, MENOKG internet sitesinin/uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Motus’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.10. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Motus’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Motus’un üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.12. Motus’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Motus’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.13. MENOKG internet sitesi/uygulama yazılım ve tasarımı Motus mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde/uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.14. Motus tarafından MENOKG internet sitesinin/uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye/uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye/uygulamaya erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.15. Motus kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.Motus , üyenin MENOKG internet sitesi/uygulama üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.16. MENOKG’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Motus ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, MENOKG‘ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Motus ve iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Motus ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Motus ve iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Motus ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Motus ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Motus ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Motus’un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.17. Motus, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Motus’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)Motus’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.18. Motus internet sitesinin/uygulamanın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye internet sitesine/uygulamaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Motus, internet sitesinin/uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Motus internet sitesi/uylamasında kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Motus, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Motus’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Motus, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Ayarlar” bölümündeki kısımdan mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Motus tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Motus üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.